Podczas wykonywanych oględzin:

  • Dokonujemy pomiarów wilgotności wszystkich składowych budynku, które uległy zalaniu oraz wilgotności panującej w lokalu, źródła i stopnia zalania.
  • Mierzymy i szkicujemy obiekt/y.
  • Wykonujemy dokumentację fotograficzną.
  • Oceniamy i opisujemy warunki techniczne.
  • Szacujemy niezbędny do usunięcia szkody zakres prac oraz koniecznych do zastosowania urządzeń i środków.

Na podstawie powyższych danych wykonujemy opinię, która stanowi dla klienta udokumentowanie stanu poniesionych szkód.

Dzięki ekonomicznej strategii działań firmy jesteśmy w stanie
zaoferować atrakcyjne stawki profesjonalnie wykonywanych usług.

Etapy współpracy:

Po kontakcie ze strony Klienta dojazd i wycena gratis.

Przy udzieleniu zlecenia ponad dojazd i wycenę: pomiary wilgotności, opinia / ekspertyza oraz pomiary kontrolne gratis!

Przystępujemy do wykonywania zlecenia, w trakcie którego dbamy o proces osuszania. Wykonujemy pomiary kontrolne, podczas których określamy przewidywany termin zakończenia prac.

Samoistną usługę pomiarów wilgotności z oceną stanu zalania / zawilgocenia tzw. opiniowanie wykonujemy w cenie od 50 zł, a z opinią i audytem wilgotności dla np. Towarzystwa Ubezpieczeniowego od 200 zł (dotyczy miasta i aglomeracji do 20 km).