Menu Zamknij

Mokre ściany, czyli dlaczego występuje zjawisko pocenia się ścian i jak mu zapobiec?

wykwit pleśni

Problem mokrych ścian w domach i budynkach jest znany wielu właścicielom nieruchomości. Zjawisko to, często nazywane „poceniem się” ścian, nie tylko negatywnie wpływa na estetykę wnętrza, ale przede wszystkim może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców oraz integralności konstrukcyjnej budynku. Wilgotne ściany mogą być idealnym środowiskiem do rozwoju pleśni i grzybów, które są szkodliwe dla zdrowia, prowadząc do problemów oddechowych, alergii, a nawet poważniejszych chorób. Ponadto, długotrwała ekspozycja konstrukcji budowlanych na wilgoć może prowadzić do ich osłabienia i uszkodzenia. Zrozumienie przyczyn tego problemu jest pierwszym krokiem do zapobiegania jego występowaniu i ochrony naszych domów oraz zdrowia.

Przyczyny mokrych ścian

Do głównych powodów „pocenia się” ścian zaliczają się przede wszystkim:

Zawilgocenie konstrukcji budynku i wilgoć technologiczna

Jedną z głównych przyczyn mokrych ścian jest zawilgocenie konstrukcji budynku, które może pochodzić z wielu źródeł. Wilgoć technologiczna, będąca rezultatem stosowania wodnych roztworów budowlanych (jak beton czy zaprawy murarskie) podczas procesu budowy, może pozostawać w konstrukcji przez długi czas po jej zakończeniu. Jeśli nie zostanie odpowiednio usunięta przed zakończeniem prac, może przyczyniać się do problemów z wilgocią na długo po wprowadzeniu się do budynku.

Nieszczelne pokrycie dachowe i niedbałe ułożenie ocieplenia lub nieszczelne obróbki blacharskie

Innym czynnikiem są problemy z pokryciem dachowym i ociepleniem lub obróbkami blacharskimi elementów elewacji i ścian. Nieszczelne pokrycie dachowe pozwala na przedostawanie się wody deszczowej do wnętrza budynku, co bezpośrednio przyczynia się do zawilgocenia ścian. Niedbałe ułożenie ocieplenia może prowadzić do powstawania mostków termicznych, przez które wilgoć z zewnątrz łatwiej przenika do środka, co również może być przyczyną mokrych ścian. 

Przeciekające obróbki blacharskie np. opierzeń kominów, murków ogniowych, obróbek blacharskich balkonów, loggi i tarasów oraz uskoków w grubości izolacji elewacji mogą powodować długotrwałe zalewanie lub zawilgacanie elementów budulca znajdującego się pod nimi lub obok nich.  

Mostki cieplne i ich wpływ na kondensację pary wodnej

Mostki cieplne to obszary, gdzie izolacja termiczna jest przerwana lub niewystarczająca, co prowadzi do lokalnych obniżeń temperatury powierzchni ściany. W takich miejscach para wodna zawarta w powietrzu wewnętrznym może łatwiej kondensować, tworząc mokre plamy. Jest to szczególnie problematyczne w sezonie grzewczym, kiedy różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku jest znaczna.

Wilgoć eksploatacyjna i budowlana w nowych i starych budynkach

Wilgoć eksploatacyjna generowana jest przez codzienne działania mieszkańców, takie jak gotowanie, pranie czy kąpiele, które zwiększają poziom wilgotności wewnętrznej. Bez odpowiedniej wentylacji, nadmiar wilgoci może skraplać się na ścianach, prowadząc do ich zawilgocenia. Z kolei w nowo wybudowanych budynkach problemem może być wilgoć budowlana, która nie została skutecznie usunięta przed zamieszkaniem. Stare budynki z kolei mogą mieć problemy z zawilgoceniem ze względu na przestarzałe technologie budowlane i brak izolacji, co sprzyja gromadzeniu się wilgoci w ścianach.

Skutki mokrych ścian

Wilgoć w domu może mieć poważne skutki, zarówno dla mieszkańców, jak i samego domu. Oto, do czego może doprowadzić pozostawienie tego problemu bez rozwiązania:

Zdrowotne konsekwencje dla mieszkańców

Mokre ściany mogą prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych u osób mieszkających w takim środowisku. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń jest rozwój pleśni i grzybów, które wytwarzają zarodniki wdychane przez mieszkańców. Może to prowadzić do alergii, problemów z oddychaniem, a nawet przewlekłych chorób płuc (astma). Ponadto, stale wilgotne środowisko sprzyja rozwojowi roztoczy, które również są alergenami. Częste bóle głowy, nieżyty nosa, a nawet poważniejsze choroby, takie jak nowotwory żołądka, mogą być powiązane z długotrwałą ekspozycją na takie warunki. Dlatego też odpowiednia walka z wilgocią w domu jest nie tylko kwestią komfortu, ale przede wszystkim zdrowia.

Ryzyko naruszenia konstrukcji budynku i kosztowne prace remontowe

Mokre ściany (przy podłodze lub w innych miejscach) mogą również stanowić zagrożenie dla samego budynku. Długotrwała ekspozycja materiałów budowlanych na wilgoć prowadzi do ich degradacji, co może skutkować koniecznością przeprowadzenia kosztownych prac remontowych. Wilgoć przenikająca głęboko w konstrukcję może osłabić jej integralność, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do konieczności wymiany całych elementów konstrukcyjnych. Ponadto, trwałe zawilgocenie muru może spowodować korozję elementów metalowych, takich jak zbrojenie w betonie, co dodatkowo osłabia strukturę budynku. W efekcie, niezajęcie się problemem mokrych ścian w odpowiednim czasie, może prowadzić do ryzyka naruszenia konstrukcji budynku i wymagać przeprowadzenia drogich i czasochłonnych remontów.

Jak zwalczyć wilgoć i zapobiegać mokrym ścianom?

Aby poradzić sobie z wilgocią na ścianach i uniknąć zawilgocenia domu w przyszłości, należy podjąć następujące kroki:

Diagnoza i identyfikacja źródeł wilgoci

Pierwszym krokiem w zwalczaniu wilgoci jest dokładna diagnoza problemu i identyfikacja źródła wilgoci. Należy sprawdzić, czy wilgoć pochodzi z zewnątrz (np. przez nieszczelny dach, okna lub ściany), czy jest generowana wewnątrz domu (np. przez codzienne działania jak gotowanie czy pranie). W tym celu warto skorzystać z usług specjalistycznych firm, które przy pomocy nowoczesnych narzędzi mogą dokładnie zlokalizować problem.

Osuszenie ścian

Po zidentyfikowaniu źródeł wilgoci, konieczne jest zastosowanie odpowiednich metod osuszania ścian. W przypadku wilgoci pochodzącej z wnętrza, kluczowa może być poprawa wentylacji lub zainstalowanie osuszaczy powietrza. Jeżeli problemem są nieszczelności, konieczne może być wykonanie prac budowlanych, mających na celu uszczelnienie budynku. Istnieją również techniki iniekcji chemicznej, które pozwalają na zablokowanie przenikania wilgoci przez mury.

Przegląd i naprawa elementów budynku

Regularne przeglądy i naprawy dachu, rynien, okien i drzwi są niezbędne do utrzymania domu w stanie wolnym od nadmiaru wilgoci. Nieszczelności w tych elementach mogą prowadzić do przedostawania się wody do wnętrza, co jest jednym z głównych źródeł problemów z wilgocią. Zapewnienie, że wszystkie te elementy są w dobrym stanie i odpowiednio uszczelnione, może znacząco zmniejszyć ryzyko zawilgocenia ścian.

Odpowiednie zaizolowanie ścian od wilgotnego powietrza wewnętrznego i zewnętrznego

Aby zapobiec dalszemu przenikaniu wilgoci, ważne jest odpowiednie zaizolowanie ścian. Może to obejmować zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne metody izolacji, w zależności od źródła problemu. W przypadku nowych budynków, należy już na etapie projektu zadbać o odpowiednią izolację i materiały budowlane o wysokiej paroprzepuszczalności. Zapobiegnie to późniejszemu powstawaniu mostków cieplnych i zabezpieczy dom przed zawilgoceniem.

Poprawa wentylacji i zarządzanie wilgotnością powietrza w budynku

Skuteczna wentylacja jest kluczowa w walce z nadmiarem wilgoci w domu. Współczesne systemy wentylacyjne, w szczególności mechaniczne, mogą znacznie pomóc w utrzymaniu prawidłowej wilgotności powietrza. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w łazienkach czy kuchniach, gdzie wilgoć jest szczególnie intensywnie generowana, warto zainstalować wentylatory wywiewne, które zadbają o to, aby w pomieszczeniu była zachowana prawidłowa wilgotność powietrza.

Zastosowanie materiałów budowlanych o wysokiej paroprzepuszczalności

Wybór właściwych materiałów budowlanych ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu problemom z wilgocią. Materiały o wysokiej paroprzepuszczalności, takie jak beton komórkowy czy niektóre rodzaje pustaków ceramicznych, pozwalają na „oddychanie” ścianom, co ułatwia naturalne odprowadzanie wilgoci z wnętrza budynku. W procesie budowy lub renowacji domu warto zastanowić się nad zastosowaniem takich materiałów, zwłaszcza w przypadku budowy ścian zewnętrznych oraz w miejscach szczególnie narażonych na wilgoć, jak łazienki czy piwnice.

Zawilgocenie ścian - podsumowanie i zalecenia

Mokre ściany to problem, który może mieć poważne konsekwencje zarówno dla zdrowia mieszkańców, jak i dla trwałości konstrukcji budynku. Kluczem do jego rozwiązania jest zrozumienie przyczyn zawilgocenia oraz wdrożenie skutecznych strategii zapobiegawczych i naprawczych. Diagnoza za pomocą odpowiedniej techniki pomiarowej oraz mierników stosowanych przez TSM Techniki Osuszania Budynków i będące jej wynikiem identyfikacja źródeł wilgoci, stosowanie odpowiednich metod osuszania, zaizolowanie ścian oraz poprawa wentylacji to podstawowe kroki, które pomogą zwalczyć ten problem.

Pamiętaj, że regularne przeglądy stanu budynku i odpowiednie reagowanie na pierwsze oznaki problemów z wilgocią mogą zaoszczędzić wiele czasu i pieniędzy, które inaczej mogłyby być wydane na kosztowne prace remontowe. Nie lekceważ znaczenia odpowiedniej izolacji, materiałów budowlanych i skutecznej wentylacji. Zastosowanie się do tych zaleceń pomoże utrzymać Twój dom w dobrym stanie przez długie lata, zapewniając komfort i bezpieczeństwo jego mieszkańcom.