OSUSZAMY W NAJWIĘKSZYCH POLSKICH MIASTACH I ICH AGLOMERACJACH:

OSUSZANIE WARSZAWA, OSUSZANIE WROCŁAW,

OSUSZANIE POZNAŃ, OSUSZANIE ŁÓDŹ,

SZCZECIN, BYDGOSZCZ – TORUŃ.

FIRMA ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE:

1. WYPOMPOWYWANIA WODY;
2. OCENY STOPNIA PONIESIONYCH STRAT;
3. KOSZTORYSOWANIA;
4. A PRZEDE WSZYSTKIM USŁUGI;

  • OSUSZANIA PO ZALANIACH WYNIKŁYCH WSKUTEK AWARII WODNO-KANALIZACYJNYCH ORAZ C.O.;
  • OSUSZANIA WSKUTEK AWARII URZĄDZEŃ AGD;
  • OSUSZANIA WSKUTEK OBFITYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH;
  • OSUSZANIA PO POWODZI;
  • OSUSZANIA PO AKCJI GAŚNICZEJ;
  • OSUSZANIA Z WILGOCI ZASIEDZIAŁEJ;
  • OSUSZANIA USUWAMY WILGOĆ TECHNOLOGICZNĄ POWSTAŁĄ W TRAKCIE BUDOWY;
  • OSUSZANIA WILGOCI Z ZAMKNIĘTYCH STREF IZOLACJI ORAZ IZOLACJI STROPÓW;

5. ODGRZYBIANIA;
6. OZONOWANIA;
7. WYKONUJEMY EKSPERTYZY TECHNICZNE W ZAKRESIE NASZEGO DZIAŁANIA;
8. POMAGAMY LOKALIZOWAĆ MIEJSCA UBYTKU CIEPŁA Z LOKALU (ZIMĄ);
9. POMAGAMY LOKALIZOWAĆ MIEJSCA WYCIEKU;
10. OCENIAMY STOPIEŃ HAŁASU;
11. OCENIAMY TEMPERATURĘ MATERIAŁÓW;
12. OCENIAMY STOPIEŃ PRZEPŁYWNOŚCI POWIETRZA;
13. POMAGAMY LOKALIZOWAĆ PRZEBIEG ZABUDOWANYCH INSTALACJI WODNYCH ORAZ C.O.;