Odsysamy wodę z warstw izolacji i osuszamy podposadzkowo; odsysamy niski poziom wody tj. wtedy gdy straż pożarna pozostawia poziom około 7 cm wody na posadzkach. Oferujemy osuszanie ciśnieniowe, które polega na osuszaniu wszelkiego rodzaju warstw izolacji stropów i izolacji posadzek tzw. „jastrychów”.