PRZYCZYNY I LOKALIZACJA ZALAŃ BUDYNKÓW PO ZALANIU:

Kiedy spotyka nas niefart bycia zalanym wskutek:

Obfitych opadów atmosferycznych należy koniecznie zlokalizować miejsce przecieku, które może wynikać np. z nieszczelności pokrycia dachowego (w przypadku dachów papowych często bardzo trudna do zlokalizowania), opierzeń kominów, obróbek blacharskich, gzymsów, rynien i rur spustowych oraz należących do nich wszelkiego rodzaju kolan, kielichów, złączek, elementów konstrukcyjnych łączenia budynków, izolacji tarasów i balkonów, elementów łączenia płyt (dotyczy budynków z elementów prefabrykowanych oraz wielkich płyt), niepoprawnie wykonanej/poprowadzonej instalacji odgromowej, nieszczelnych okien lub drzwi, niewłaściwego wyprowadzenia rur spustowych,

Należy pamiętać o tym, iż podczas deszczy nawalnych masy wody potrafią spowodować powstanie rozlewiska naokoło np. domu, co powoduję wlanie się wody do piwnic i przyziemi poprzez okienka, a w przypadku dłuższego zastoju woda zaczyna przesiąkać przez mury. Woda na niskich poziomach budynku (parter, przyziemie, piwnica) może się cofnąć: kratkami odpływowymi, brodzikiem, muszlą klozetową w przypadku, kiedy budynek nie jest wyposażony w tak zwaną zasuwę burzową.

Należy zlokalizować miejsce wycieku z instalacji. Mamy tu na myśli rury, kolanka, złączki, trójniki, zawory, nyple (zaślepki), śrubunki, zaciski oraz wszelakie elementy zgrzewane i klejone. Przyczyną zalewania może być również pęknięcie lub skorodowanie grzejnika lub kotła C.O. Wycieki z instalacji C.O. mają charakter silnego upływu wody co zazwyczaj zaobserwować można naocznie, gdyż ścianach lub posadzce/ podłodze pojawia się plama.

Niestety nie zawsze sytuacja jest tak oczywista jak opisywano powyżej. Wycieki z instalacji mają również charakter tak zwanego sączenia się wody. Przez długi okres czasu powodują zalewanie ścian, izolacji jastrychowych (izolacja termiczna i akustyczna posadzek). Często dowiadujemy się o nich po dłuższym czasie uzależnionym od wielkości nieszczelności w instalacji. Prostym sposobem na powzięcie informacji o wycieku z instalacji C.O. jest sprawdzenie ciśnienia kotła grzewczego.

Wanny, brodziki (uszczelnienia pomiędzy wanną, brodzikiem a ścianą), nieszczelny syfon, tak zwana harmonijka, nieszczelna kratka odpływowa, wyczepiony lub pęknięty kielich wskutek zbyt ciasnego osadzenia lub nadmiernych naprężeń. Elementy odpływu, które w dzisiejszych czasach wykonane są z PCV często pękają, natomiast stare żeliwne korodują.
Podobnie jak w przypadku instalacji C.O.należy zlokalizować miejsce wycieku z instalacji. Mamy tu na myśli rury, kolanka, złączki, trójniki, zawory, nyple (zaślepki) śrubunki, zaciski oraz wszelakie elementy zgrzewane i klejone. Warto również wykonać ciśnieniową próbę szczelności instalacji, która wykluczy nam nieuszkodzone elementy instalacji. Niestety nie dowiemy się za jej pomocą, w którym miejscu konkretnie mamy wyciek. Mamy jednak wiedzę, która instalacja wodna tj. ciepłej, zimnej, czy też cyrkulacja centralnej wody użytkowej jest uszkodzona. To zawęża zakres poszukiwań. Można również zaobserwować wodomierz podczas gdy wszystkie odbiorniki w lokalu/domu są zakręcone. W przypadku gdy zauważymy choć drobne ruchy wodomierza oznacza to, iż mamy nieszczelność w instalacji wodnej.
Spowodowane są zazwyczaj poprzez nieszczelność węży lub awarie wewnętrznych elementów urządzeń typu pralka automatyczna lub zmywarka. Są to zazwyczaj zalania o mniejszym zakresie z uwagi na ograniczoną ilość wody jaka znajduje się w obiegu urządzenia, pod warunkiem, że nie mamy do czynienia z pęknięciem węża zasilającego.

Klasyfikujemy jako podtopienia, które powodują zalania piwnic lub przyziemi budynków oraz poważne zalania, w przypadku, których woda sięga jednej lub dwóch kondygnacji budynku lub powodują zalania nawet całych budynków ponad dach. Na przestrzeni lat zdarzały się w Polsce powodzie, podczas których całe osiedla budynków wielorodzinnych były zalane do 3 piętra włącznie. W przypadku tego rodzaju zalań sytuacja jest szacowana indywidualnie. W przypadku starszych budynków zazwyczaj stosuje się osuszanie kondensacyjne oraz wentylatorowe, natomiast w nowszym budownictwie kondensacyjne, wentylatorowe oraz ciśnieniowe podposadzkowe oraz adsorpcyjne do zamkniętych stref izolacji.

Zazwyczaj mają charakter kompletnych zalań kondygnacji, na której wystąpiło działanie ognia lub czadu oraz zalań od góry stropów, ścian i podłóg kondygnacji znajdujących się nad źródłem ognia oraz kondygnacji pod nimi, których stopień słabnie odpowiednio z każdą poniższą kondygnacją. W usunięciu skutków powyższych przypadków stosujemy metody bezinwazyjnego osuszania kondensacyjnego oraz osuszania wentylatorowego. W bardziej złożonych przypadkach stosuje się osuszanie adsorpcyjne, osuszanie zamkniętych stref izolacji i osuszanie ciśnieniowe, podposadzkowe. Pamiętajmy, że po wszystkich powyższych zdarzeniach należy nam się odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego chyba, że rażąco zaniedbaliśmy elementy budynku. Masz pytania lub wątpliwości zadzwoń: 533 555 883

Pamiętajmy, że po wszystkich powyższych zdarzeniach należy nam się odszkodowanie
od Towarzystwa Ubezpieczeniowego chyba, że rażąco zaniedbaliśmy elementy budynku.
iconman
Masz pytania lub wątpliwości zadzwoń: 533 555 883

PROBLEM WILGOCI

Zazwyczaj spotykana jest w pomieszczeniach niewietrzonych lub o niedostatecznej lub zupełnie pozbawionych wentylacji. Występuje również w pomieszczeniach, gdzie dużo się gotuje oraz pierze.

Izolacja pozioma budynku nie pozwala, aby wilgoć z gruntu podsiąkała kapilarnie wzwyż ścian nośnych budynku. Dotyczy to zazwyczaj ścian zewnętrznych starszych (choć nie tylko) budynków. Spotyka się również zawilgocone wewnętrzne ściany nośne, rzadziej działowe. Podciąganie kapilarne może powodować zawilgocenie murów aż do 2m wysokości od gruntu licząc. Zadaniem izolacji pionowej jest zapobiegnięcie bezpośredniej styczności gołego muru z ziemią, z której naturalnie może „ciągnąć” wilgoć. Mury już od ławy fundamentowej, aż ponad poziom gruntu powinny być zaizolowane w postaci opaski na około budynku. Gwarancją trwałego i skutecznego osuszania jest zapewnienie sprawnych izolacji poziomej i pionowej budynku. Dlatego kiedy uznamy, iż budynek posiada niesprawną którąkolwiek z izolacji musimy zmierzyć się z jej naprawą. Jest to pracochłonne zadanie, które powinniśmy wykonać łącznie z osuszaniem. Izolacja może być wykonywana przed, w trakcie lub po osuszaniu lecz całość prac musi zamknąć się w okresie około 2-3 miesięcy.

Tego rodzaju wilgoć jest zawsze obecna podczas wznoszenia i wykańczania nowych budynków. Podczas prac typu: zalewanie posadzek, kładzenie tynków, równanie ścian, szpachlowanie wilgoć zalega w każdej z warstw. Aby móc przystąpić do kolejnych prac konieczne jest wyschnięcie wyżej wymienionych elementów do odpowiedniego poziomu. Chcąc przyspieszyć czas trwania budowy stosuje się osuszanie kondensacyjne.
To zjawisko, które również objawia się powstawaniem wilgoci w różnych miejscach mieszkań, a w następstwie pleśni i zagrzybień. Przyczyną jest duże oddziaływanie różnic temperatur jakie występują na zewnątrz budynku i wewnątrz pomieszczenia. Naroża budynków, których ściany nie zostały ocieplone są szczególnie narażone na oddziaływanie ujemnych temperatur zimą, gdyż powierzchnia oddziaływania minusowej temperatury jest duża. Kiedy sprawdzimy temperaturę takiej ściany / narożnika wewnątrz będzie ona o kilka stopni C niższa niż innych suchych ścian. Jest to miejsce, w którym wykrapla się para i powstaje zawilgocenie naroża muru lub zawilgocenie ścian, a w następstwie pleśń. Temperaturę ścian sprawdzić można kamerą termowizyjną lub termometrem pirometrycznym. Podobne zjawisko spotkać można u zwieńczenia ścian i sufitów na ostatniej kondygnacji budynku z np. nieocieplonym stropodachem lub strychem.

PROCEDURA LIKWIDACJI SZKODY TJ. JAK POSTĘPOWAĆ Z UBEZPIECZYCIELEM:

Lokalizacja przyczyny zalewania wstępne lub finalne.
W tym miejscu możesz zgłosić szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Ustalenie miejsca
wycieku lub przyczyny
zalewania ew. zawilgacania.

Usunięcie przyczyny
zalewania lub wilgoci.

Osuszanie,
ew. odgrzybianie
i ozonowanie.

Protokół od TSM
do Towarzystwa Ubezpieczeniowego
z pełną dokumentacją procesu osuszania i poniesionych kosztów.

Finalne
prace remontowe.

SŁUŻYMY POMOCĄ MERYTORYCZNĄ ZARÓWNO W SPRAWACH DOCHODZENIA NALEŻNEGO ODSZKODOWANIA JAK I TECHNICZNĄ ABY KOMPLEKSOWO USUNĄĆ SKUTKI ZALANIA.

SŁUŻYMY POMOCĄ MERYTORYCZNĄ ORAZ TECHNICZNĄ WRAZ Z KOMPLEKSOWYM WYKONAWSTWEM
I ROZWIĄZANIEM PROBLEMU WILGOCI.